90cm

4 gas eyes

2 ceramic eyes

Full safety

  • 3 years warranty

ZPA-GC 5022

EGP6٬720٫00السعر